Mirosław Grzelak, Tam, 2005, olej, płótno, 73 x 60 cm
Mirosław Grzelak, There, 2005, oil, canvas, 73 x 60 cm

MIROSŁAW GRZELAK

Mirosław Grzelak

Mirosław Grzelak studiował w latach 1980-1986 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi ( obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). W 1987 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Do Związku Polskich Artystów Plastyków należy od 1990 roku. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach. Miał dwanaście wystaw indywidualnych.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i aranżacją wnętrz. Tworzył także grafiki, rzeźbę i tkaninę artystyczną. Szczególne znaczenie ma dla niego ikona ( od 1987 roku) oraz technika mozaiki, którą zaczął stosować w 1999 roku. Zarówno w rysunku, jak i malarstwie, przejawia zainteresowanie róźnymi stylami i technikami. W jego twórczości odnaleźć można zarówno przedstawienia figuratywne jak i abstrakcję.

Na początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczął dwa cykle, które kontynuuje: rysunkowy „Szukając Oblicza”, i malarski „Wejścia” a nieco później prace z cyklu „Z dziennika podróży”. W swoim dorobku ma projekty i realizacje wystroju wnętrz sakralnych. Wykonał kilkadziesiąt kompozycji w technice mozaiki. Jest autorem wielu ikon i obrazów o tematyce religijnej. Wykonuje również portrety, wykorzystując doświadczenie warsztatowe z zakresu malarstwa realistycznego.

W 2008 roku brał udział w międzynarodowej konferencji i wystawie „Ikona dziś” w Warszawie.

Jego prace znajdują się w kościołach, w instytucjach i w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

Inspirują go spotkania, lektury i podróże, które będąc czasem kontemplacji sztuki, miast i natury, wzbogacane wykonywaniem setek zdjęć nabierały często charakteru podróży artystycznych. Szczególnie wielokrotne pobyty we Włoszech i Grecji rozbudziły w nim fascynację sztuką antyku i chrześcijańskiego średniowiecza. Sztukę przeszłości, w której zawierają się ideały prawdy, dobra i piękna odbiera jako nadal żywe źródło dla człowieka poszukującego.

Wystawy 2015-2019

2019 marzec

Zgierz
Udział w prezentacji wybranych obrazów Biennale QUADROART 2018. Muzeum Miasta Zgierza

2019 styczeń

Łódź
Udział w wystawie "Światy równoległe". Galeria ZPAP - "Na Piętrze w Łodzi"

Radomsko
Udział w wystawie - prezentacja wybranych prac z VI Międzynarodowego Biennale QUADROART 2018. Galeria Muzeum Regionalnego w Radomsku.


2018 listopad

Łódź
Udział w międzynarodowym biennale obrazu QUADRO ART 2018.
Udział w wystawie Polskie Drogi związanej z 100 rocznicą odzyskania niepodległości. Galeria ZPAP - "Na Piętrze"


2017 wrzesień

Kock
Artysta ofiarował kolekcję malowanych kamieni, związaną z wielokrotnie prezentowanym na wystawach cyklem „Szukając Oblicza”, do stałej ekspozycji w muzeum przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kocku. Muzeum poświęcone jest trzem historycznym kulturom religijnym Kocka: katolicyzmowi, kalwinizmowi i judaizmowi. W skład instalacji artystycznej związanej z cyklem „Szukając Oblicza” wchodzą nierzeźbione, naturalne kamienie znajdowane w różnych miejscach. W kamieniach artysta odczytał twarze i podkreślił swoje „odkrycia” przy pomocy pigmentu. Powstałe w ten sposób twarze nawiązują do ikonografii religijnej, a w szczególności do „poszukiwania” Oblicza Chrystusa.


2017 marzec

Łódź- Manufaktura
Udział w wystawie i aukcji strusich pisanek „Malowane nadzieją”


09.2016

Olsza k. Rogowa, Wspólnota "Ognisko Miłości"
Wystawa indywidualna malarstwa "Światłość i Światło"


09.2016

Łódź, Galeria Aula Jana Pawła II
Udział w wystawie malarstwa "Uroda krajobrazu polskiego"


09.2016

Łódź, Galeria Project Art w Porcie Łódź
Udział w wystawie malarstwa


09.2016

Łódź, Galeria ZPAP „Na Piętrze”
Udział w wystawie "Zderzenia: rysunek i grafika"


06.2016

Czechy, Trzyniec, Muzeum Miasta i Huty
Udział w wystawie Członków Związku Polskich Artystów Palstyków Okręgu Łódzkiego „Malarstwo”


06.2016

Inowłódz, Centrum Kultury Zamek
Udział w wystawie „Pejzaż Polski”, 8. edycja wystawy „Obrazy Muzyką Malowane”


04.2016

Łódź, Okręgowa Izba Lekarska
Udział w wystawie Członków Związku Polskich Artystów Palstyków Okręgu Łódzkiego „Malarstwo nie tylko sztalugowe”


03.2016

Łódź, Manufaktura
Udział w wystawie i aukcji strusich pisanek „Malowane nadzieją 2016”


01.2016

Łódź, Galeria ZPAP „Na Piętrze”
Udział w wystawie „ABSTRAKCJA”


01.2016

Łódź, Klub Nauczyciela
Udział w wystawie Związku Polskich Artystów Palstyków Okręgu Łódzkiego „PREZENTACJE III”


06.2015

Berlin, Galeria Kolonie Wedding e.V.
Udział wystawie Przegląd prac uczestników Międzynarodowego Biennale obrazu „QUADRO ART” Członków Związku Polskich Artystów Palstyków Okręgu Łódzkiego


03.2015

Łódź, Manufaktura
Udział w wystawie i aukcji strusich pisanek „Malowane nadzieją 2015”


03.2015

Gminne Centrum Kultury Zamek w Inowłodzu g. 18
Wystawa: Mirosław Grzelak „W stronę sacrum” – rysunek, malarstwo, grafika oraz instalacja z kamieni.

02.2015

Galeria Europejskiego Centrum Kultury Logos w Łodzi – Wystawa: Mirosława Grzelaka „Szukając Oblicza” – monotypia


Reportaż - "Mozaika rodzi się z chaosu"

Reportaż prezentujący mozaiki w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi.
Przedstawienie orkiestry parafialnej oraz wizyta w pracowni artysty plastyka.
https://lodz.tvp.pl/28267656/18122016

Przepraszamy ale na początku trwania reportażu przez ok. 3 minuty pojawiają się reklamy – jest to od nas niezależne. Czas trwania reportażu to 25 minut.

Reportaż z wystawy malarstwa w Galerii
ZPAP „NA PIĘTRZE”

Dnia 11.12.2015 odbyło się spotkanie z Mirosławem Grzelakiem w galerii ZPAP „Na piętrze”. Spotkanie zostało zarejestrowane przez TVP Łódź - Redakcję Programów Katolickich. W tym czasie uczeń Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - Sebastian Lipski wykonał mini koncert muzyki gitarowej.

Reportaż i wywiad z Mirosławem Grzelakiem – dostępny jest na stronach archiwalnych TVP Łódź pod adresem:
http://lodz.tvp.pl/18410441/11012015

Przepraszamy ale na początku trwania reportażu przez ok. 3 minuty pojawiają się reklamy – jest to od nas niezależne. Czas trwania reportażu to 23 minuty.

Wystawa malarstwa w galerii ZPAP „Na piętrze”

Mirosław Grzelak jest artystą, który od końca lat osiemdziesiątych konsekwentnie zajmuje się sztuką sakralną. Równocześnie tworzy inne prace, rzadko pokazywane publicznie. Należą do nich obrazy z ostatnich lat, które będą eksponowane w galerii ZPAP. Jest to głównie wybór z dwóch cyklów malarskich zatytułowanych: Wejścia i Z dziennika podróży.

Dariusz Leśnikowski we wstępie do katalogu wystawy Mirosława Grzelaka napisał: „Artysta kojarzony dotąd ze szczególnym rodzajem wyobraźni nacechowanej opisowością i symboliką, tym razem manifestuje swą wewnętrzną wolność środkami odmiennego języka. Jest to język malarskiej – czystej oraz w dużej mierze aluzyjnej – abstrakcji, którego użycie pomaga twórcy oderwać się od dotychczasowych rygorów treści i formy, podążać w stronę czystej sztuki, opanowanej w większym stopniu przez wartości sensualne”.

Obrazy łódzkiego artysty - Mirosława Grzelaka, będzie można oglądać od 28.11.2014 do 11.12.2014 w godzinach 11.00 -17.00.

Copyright Mirosław Grzelak Design by MediaLab