rysunki

Mirosław Grzelak, Zesłanie Ducha Świętego, 1995, kredka, papier, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 1998, kredka, papier, 35 x 25 cm
Mirosław Grzelak,  List do artystów I, 2009, monotypia, papier,38 x 25 cm
Mirosław Grzelak, List do artystów II, 2009, monotypia, papierze, 38 x 25 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2005, linoryt, 38 x 25 cm
Mirosław Grzelak, Oblicze X, 2003, monotypia, papier, 25 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2002, tusz, papier, 28 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Oblicze XII, 2003, monotypia, papier, 25 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2003, monotypia, papier, 23 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2001, monotypia papier, 20 x 16 cm
Mirosław Grzelak, Oblicze IX, 2002, monotypia, papier, 20 x 17 cm
Mirosław Grzelak, Oblicze V, 2000, monotypia, papier, 23 x 19 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2003, monotypia, papier, 22 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2001, monotypia, papier,  24 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Oblicze III, 2000, monotypia, papier, 23 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2003, monotypia, papier, 20 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2001, monotypia, papier, 20 x 16 cm
Mirosław Grzelak, Oblicze XXX, 2004, monotypia, papier, 50 x 38 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2000, monotypia, papier, 49 x 37 cm
Mirosław Grzelak, Oblicze II, 1999, monotypia, papier, 43 x 32 cm
Mirosław Grzelak, Ecce Homo, 2004, monotypia, papier, 60 x 45 cm
Mirosław Grzelak, Król, 2003, monotypia, papier, 60 x 45 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 1997, węgiel, papier, 57 x 45 cm
Mirosław Grzelak, Całun, 2003, monotypia, papier, 65 x 50 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2000, monotypia, papier, 54 x 40 cm
Mirosław Grzelak, Chrystus, 2001, monotypia, papier, 54 x 42 cm
Mirosław Grzelak, Twarz XXV, 2004, monotypia, papier, 47 x 35 cm
Mirosław Grzelak, Trójca, 1999, monotypia, papier, 40 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Obecność, 2004, monotypia, papier, 47 x 35 cm
Mirosław Grzelak, Początek I, 1993, monotypia, papierze, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Początek II, 1993, monotypia, papier, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Początek III, 1993, monotypia, papier, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Początek IV, 1993, monotypia, papier, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Czas, 1994, monotypia, papier, 40 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Zlot, 1993, monotypia, papier, 25 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Latarnia, 1993, monotypia, papier, 25 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Wędrówka, 1993, monotypia, papier, 25 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Wejście, 1997, monotypia, papier, 24 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Anioł, 2005, monotypia, papier, 35 x 25 cm
Mirosław Grzelak, Posłaniec, 2004, monotypia, papier, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Stan, 1998, kredka, papier, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, To, 1995, kredka, papier, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Obecność, 1996, kredka, papier, 48 x 35 cm
Mirosław Grzelak, Droga, 1995, kredka, papier, 48 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Droga, 1996, kredka, papier, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Tak, 1999, pastel, papier, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Wtedy, 1999, węgiel, papier, 45 x 35 cm
Mirosław Grzelak, Tak, 1993, węgiel, papier, 55 x 40 cm
Mirosław Grzelak, Dalej, 1997, kredka, papier, 42 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Postać, 1998, kredka, papier, 38 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Tam, 1998, kredką, papier, 32 x 25 cm
Mirosław Grzelak, Oni, 1993, pastel, papier, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Gdzieś, 1997, pastel, papier, 42 x 30 cm
Mirosław Grzelak, On, 1998, pastel, papier, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Walka, 2002, pastel, papier, 45 x 35 cm
Mirosław Grzelak, Mgła, 1994, pastel, papier, 47 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Wysoko, 1996, pastel, papier, 50 x 40 cm
Mirosław Grzelak, Znak, 1997, pastel, papier, 20 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Znak II, 1997, pastel, papier, 15 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Droga, 1997, pastel, papier, 55 x 40 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 19, 1992, kredka papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 18, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 14, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 11, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 9, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 8, 1992, kredka, paper, 25 x 25 cm
Mirosław  Grzelak, cyklu E, rysunek 7, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E,  rysunek 6, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosłw Grzelak, cyklu E, rysunek 5, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 4, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 3, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, cyklu E, rysunek 2, 1992, kredka, papier, 25 x 25 cm

Rysunki Mirosława Grzelaka

Dla Mirosława Grzelaka rysunek jest równie ważny jak malarstwo czy mozaika. Stanowi on pewną podstawę przy zapisywaniu wrażeń, projektowaniu, rozpoczynaniu prac plastycznych w innych technikach. Stanowi też dla niego pole wypowiedzi twórczej i poszukiwań formalnych.

Prezentowane różnorodne rysunki stanowią wybór z większego zbioru, który powstawał od początku lat dziewięćdziesiątych. Dawniejsze rysunki Mirosława Grzelaka nawiązują do postaci ludzkiej, wykazują inspiracje pejzażem czy też prowadzą nas w świat form abstrakcyjnych. Widać tu różne wpływy i inspiracje pokazujące, że autor traktuje rysunek jako formę ekspresji plastycznej ściśle związaną z używanym narzędziem. Mirosław Grzelak najczęściej sięga po ołówek, węgiel, kredkę, lubi też stosować technikę pasteli.

Również w rysunkach istotnego znaczenia nabiera dla niego tematyka sakralna. Jest to naturalnie związane z jego pracami malarskimi, mozaikowymi i zainteresowaniem ikoną.

Prezentowane wśród rysunków Mirosława Grzelaka fragmenty cyklu "Szukając Oblicza" to głównie prace powstałe w technice monotypii. W zależności od sposobów jej realizacji można ją zaliczyć do malarstwa lub rysunku, a nawet, biorąc pod uwagą otrzymywane niekiedy efekty i zasadę wykonywania odbitek, do grafiki. Oczywiście każda odbitka różni się nieco od kolejnej i właściwie można mówić o technice jednej odbitki, co dla wielu różni ją od właściwej grafiki.

Cykl "Szukając Oblicza" nawiązujący do ikonografii Chrystusa to zbiór około stu prac powstałych w latach 1992 - 2007. Stosowana często przy jego realizacji zasada odbitki kojarzy się z powstaniem pierwszych wizerunków Chrystusa, za które uznawane są przez wielu badaczy Całun Turyński i Chusta z Manoppello, a także z Chustą św. Weroniki.

Do cyklu "Szukając Oblicza" Mirosław Grzelak włączył też lekko malowane kamienie wyrażające różne wizerunki. Są to naturalne kamienie o wyraźnie antropomorficznych kształtach. Autor znajdował je w różnych miejscach w trakcie podróży i rysując, najczęściej przy pomocy pasteli, uwidaczniał "zapisane" w nich twarze.

M.J.G.