drawings

Mirosław Grzelak, Descent of the Holy Spirit, 1995, pastel, paper, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 1998, crayon, paper, 35 x 25 cm
Mirosław Grzelak, The letter to artists I, 2009, print, paper, 38 x 25 cm
Mirosław Grzelak, The letter to artists II, 2009, print, paper, 38 x 25 cm
Mirosław Grzelak, Christ,  2005, linocut, 38 x 25 cm
Mirosław Grzelak, Face X, 2003, print, paper, 25 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2002, ink, paper, 28 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Face XII, 2003, print, paper, 25 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2003, print, paper, 23 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2001, print, paper, 20 x 16 cm
Mirosław Grzelak, Face IX, 2002, print, paper, 20 x 17 cm
Mirosław Grzelak, Face V, 2000, print, paper, 23 x 19 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2003, print, paper, 22 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2001, print, paper, 24 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Face III, 2000, print, paper, 23 x 18 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2003, print, paper, 20 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2001, print, paper, 20 x 16 cm
Mirosław Grzelak, Face XXX, 2004, print, paper, 50 x 38 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2000, print, paper, 49 x 37 cm
Mirosław Grzelak, Face II, 1999, print, paper, 43 x 32 cm
Mirosław Grzelak, Ecce Homo, 2004, print, paper, 60 x 45 cm
Mirosław Grzelak, The King, 2003, print, paper, 60 x 45 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 1997, carbon, paper, 57 x 45 cm
Mirosław Grzelak, Shroud, 2003, print, paper, 65 x 50 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2000, print, paper, 54 x 40 cm
Mirosław Grzelak, Christ, 2001, print, paper, 54 x 42 cm
Mirosław Grzelak, Face XXV, 2004, print, paper, 47 x 35 cm
Mirosław Grzelak, The Trinity, 1999, print, paper, 40 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Presence, 2004, print, paper, 47 x 35 cm
Mirosław Grzelak, Beginning I, 1993, print, paper, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Beginning II, 1993, print, paper, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Beginning III, 1993, print, paper, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Beginning IV, 1993, print, paper, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Time, 1994, print, paper, 40 x 15 cm
Mirosław Grzelak, The rally, 1993, print, paper, 25 x 15 cm
Mirosław Grzelak, The lamp, 1993, print, paper, 25 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Transmigration, 1993, print, paper, 25 x 15 cm
Mirosław Grzelak, The entrance, 1997, print, paper, 24 x 18 cm
Mirosław Grzelak, The Angel, 2005, print, paper, 35 x 25 cm
Mirosław Grzelak, The messenger, 2004, print, paper, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Condition, 1998, crayon, paper, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, This, 1995, crayon, paper, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Presence, 1996, crayon, paper, 48 x 35 cm
Mirosław Grzelak, The way, 1995, crayon, paper, 48 x 30 cm
Mirosła Grzelak, The way, 1996, crayon, paper, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Yes, 1999, pastel, paper, 30 x 20 cm
Mirosław Grzelak, Then, 1999, carbon, paper, 45 x 35 cm
Mirosław Grzelak, Yes, 1993, carbon, paper, 55 x 40 cm
Mirosław Grzelak, Farther, 1997,  crayon, paper, 42 x 30 cm
Mirosław Grzelak, The figure, 1998, crayon, paper, 38 x 20 cm
Mirosław Grzelak, There, 1998, crayon, paper, 32 x 25 cm
Mirosław Grzelak, They, 1993, pastel, paper, 30 x20 cm
Mirosław Grzelak, Somewhere, 1997, pastel, paper, 42 x 30 cm
Mirosław Grzelak, He, 1998, pastel, paper, 45 x 30 cm
Mirosław Grzelak, Fight, 2002, pastel, paper, 45 x 35 cm
Mirosław Grzelak, The fog, 1994, pastel, paper, 47 x 30 cm
Mirosław Grzelak, High, 1996, pastel, paper, 50 x 40 cm
Mirosław Grzelak, The sign, 1997, pastel, paper, 20 x 15 cm
Mirosław Grzelak, The sign II, 1997, pastel, paper, 15 x 15 cm
Mirosław Grzelak, Way, 1997, pastel, paper, 55 x 40 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 19, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 18, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 14, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 11, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 9, 1992, kredka, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 8, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 7, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 6, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 5, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 4, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 3, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm
Mirosław Grzelak, a cycle E, drawing 2, 1992, crayon, paper, 25 x 25 cm

Rysunki Mirosława Grzelaka

Dla Mirosława Grzelaka rysunek jest równie ważny jak malarstwo czy mozaika. Stanowi on pewną podstawę przy zapisywaniu wrażeń, projektowaniu, rozpoczynaniu prac plastycznych w innych technikach. Stanowi też dla niego pole wypowiedzi twórczej i poszukiwań formalnych.

Prezentowane różnorodne rysunki stanowią wybór z większego zbioru, który powstawał od początku lat dziewięćdziesiątych. Dawniejsze rysunki Mirosława Grzelaka nawiązują do postaci ludzkiej, wykazują inspiracje pejzażem czy też prowadzą nas w świat form abstrakcyjnych. Widać tu różne wpływy i inspiracje pokazujące, że autor traktuje rysunek jako formę ekspresji plastycznej ściśle związaną z używanym narzędziem. Mirosław Grzelak najczęściej sięga po ołówek, węgiel, kredkę, lubi też stosować technikę pasteli.

Również w rysunkach istotnego znaczenia nabiera dla niego tematyka sakralna. Jest to naturalnie związane z jego pracami malarskimi, mozaikowymi i zainteresowaniem ikoną.

Prezentowane wśród rysunków Mirosława Grzelaka fragmenty cyklu "Szukając Oblicza" to głównie prace powstałe w technice monotypii. W zależności od sposobów jej realizacji można ją zaliczyć do malarstwa lub rysunku, a nawet, biorąc pod uwagą otrzymywane niekiedy efekty i zasadę wykonywania odbitek, do grafiki. Oczywiście każda odbitka różni się nieco od kolejnej i właściwie można mówić o technice jednej odbitki, co dla wielu różni ją od właściwej grafiki.

Cykl "Szukając Oblicza" nawiązujący do ikonografii Chrystusa to zbiór około stu prac powstałych w latach 1992 - 2007. Stosowana często przy jego realizacji zasada odbitki kojarzy się z powstaniem pierwszych wizerunków Chrystusa, za które uznawane są przez wielu badaczy Całun Turyński i Chusta z Manoppello, a także z Chustą św. Weroniki.

Do cyklu "Szukając Oblicza" Mirosław Grzelak włączył też lekko malowane kamienie wyrażające różne wizerunki. Są to naturalne kamienie o wyraźnie antropomorficznych kształtach. Autor znajdował je w różnych miejscach w trakcie podróży i rysując, najczęściej przy pomocy pasteli, uwidaczniał "zapisane" w nich twarze.

M.J.G.